TopTopDummy
BannerBar
Billeder af bassinerne

LIFE-TREASURE
(Engelsk titel: Treatment and re-use of urban stormwater runoff by innovative technologies for removal of pollutants)

Status på projektet (26. maj 2010).
Målekampagnen er afsluttet i efteråret 2009. Slutraporteringen er afsluttet og de offentligt tilgængelige dokumenter kan downloades her fra siden.

Teknisk vejledning
På baggrund af erfaringerne fra projektet er der udarbejdet en teknisk vejledning i funktion, dimensionering og drift af våde bassiner for videregående rensning af afstrømmet regnvand i byer. Vejledningen kan hentes her.

LIFE-TREASURE er blevet udnævnt som værende blandt de 23 bedste EU LIFE-Environment projekter, som er afsluttet i perioden 2009-2010.

Silkeborg: Århus: Odense:

Formålet med TREASURE-projektet er at implementere og demonstrere metoder, som effektivt kan reducere forurening fra udledning af afstrømmende regnvand fra urbane områder og veje. Projektet fokuserer på fjernelsen af fosfor, tungmetaller og organiske mikroforureninger ved videregående rensning i våde regnvandsbassiner.

Som en del af projektet er der blevet anlagt tre regnvandsbassiner, der renser afstrømmende regnvand fra urbane områder med forskellig forureningsbelastning. De tre bassiner er placeret i henholdsvis Silkeborg, Århus og Odense. I forhold til normale regnvandsbassiner, er rensningen udbygget med filtrations- og adsorptionsenheder til fjernelse af både opløste og partikulære forureningskomponenter. For at kunne dokumentere renseeffektiviteten har bassinerne været udstyret med on-line måling af bl.a. tilstrømmende vandmængder, temperatur og forskellige vandkemiske parametre.

Hovedresultatet ved projektet har været at demonstrere og verificere, hvordan man ved anvendelse af forholdsvis simple teknologier kan opnå en meget god rensning af afstrømmende regnvand fra urbane overflader og veje. På trods af, at forureningsindholdet i afstrømmende regnvand generelt forekommer i forholdsvis lave koncentrationer, er det blevet eftervist, at der kan opnås rensegrader mellem 80% og 95% for fosfor, tungmetaller og organiske mikroforureninger. Det har desuden været et vigtigt element i projektet, at systemerne udformes som semi-naturlige søer, der bidrager til et forbedret urbant miljø.

Tabel 1 Offentligt tilgængelige dokumenter (hovedparten er på engelsk).

Design criteria and guidelines

List of operational parameters to be monitored at each of the three facilities

Report on pilot scale tests and technical feasibility

General design criteria compiled into a design manual

Concrete design and operational specifications for each of the 3 facilities (Aarhus, Odense and Silkeborg) (Danish)

Design of demonstration facilities

Report on monitoring program

Verification of treatment performance

Final report on the environmental and technical performance of the treatment unit processes

Final report on the cost-effect ratio of the different treatment unit processes

Dissemination

Publication submitted to the 5th Int. Conf. on Sewer Processes and Networks

Publication submitted to the 11th International Conf. on Urban Drainage

Newsletter no. 1 , 2, 3, 4, 5 and 6

Slides from technical meetings in IDA-miljø 2008 and 2009

Paper from Nordic Watsewater Conference (NORDIWA) 2009

Technical paper published in the journal "Automatik og Proces" 2009, 34(3): 40-41

Technical paper published in the journal "Spildevandsteknisk tidsskrift " 2009, 37(4): 22-26

Technical paper published in the journal "Dansk vand " 2009, 77(2): 42-44

Scientific paper published in the journal "Water Science & Technology" 2009, 60(4), 1071-1079.

Scientific paper published in the book "Highway and urban environment " 2010.

Laymans report in English and Danish

After-LIFE communication plan

 

In English